Hastanemizin genel cerrahi birimi; hastalarımıza son teknolojiyi kullanan tanı koyma olanakları, uzman ve deneyimli doktor kadrosu, tam donanımlı ameliyathaneleri ve poliklinik uygulamalarıyla hizmet vermektedir. Genel cerrahi, modern tıbbın geniş kapsamlı alanlarından biridir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisi çeşitli cerrahi uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu nedenle her ne kadar adı genel cerrahi olsa da cerrahlar farklı alanlarda özelleşebilmekte, bir ya da birden çok alan seçerek o alanda daha yoğun çalışma yürütmekte ve bir uzmanlık alanı geliştirmektedir.
Hastanemizdeki genel cerrahi bölümü cerrahinin değişik alanlarında uzmanlaşmış hekimlerden oluşmaktadır. Genel cerrahi ekibimiz, hastanın şikayetine doğru tanıyı koyduktan sonra o konu uzman bir hekim tarafından değerlendirilir ve tedavisi planlanır. Hastanemizde troid ve meme cerrahi tedavileri, sindirim sistemi hastalıkları, safra kesesi hastalıkları ve ameliyatları, hemeroid ve anal fissür tedavileri yapılmaktadır.

Hastanemizde
Troid Ameliyatları
Meme Cerrahi Tedavileri ve Ameliyatları
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Ameliyatları
Safra Kesesi Hastalıkları ve Ameliyatları
Hemoroid ve Anal Fissür Tedavileri