İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU
İnsanlık için değer yaratan bir organizasyon oluşturmak ve bunu oluştururken; dünya standartlarında kabul görmüş etik değerlerden ödün vermeyen insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, sağlık profesyonellerinin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu, aidiyet duygusu yüksek bir kurum olmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU
· Astra Sağlık Grubunun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını oluşturmak,
· Objektif ve eşit davranarak etkin bir işe alım politikası oluşturmak,
· Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
· Astra Sağlık Grubu çalışanlarının memnuniyetini ve kuruma bağlılığını artırmak,