Op. Dr. Mehmet Ersin Gönüllü
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Eğitim Bilgileri

2001-2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2016-2017 Estethica Bakırköy Tıp Merkezi – Estethica Levent Hastanesi
2015-2016 Medicalpark Gebze Hastanesi
2014-2015 Kocaeli Devlet Hastanesi
2013-2014 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2007-2013 İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

Kongre/Seminer/Bilimsel Yayınlar

2013 May 3. Filinte GT1, Akan M, Temiz G, Aycicek Cardak GN, Gonullu E. Applications of triangular glanular flap in hypospadias repairs for different purposes. J Plast Surg Hand Surg. 2014 Feb;48(1):34-7. doi: 10.3109/2000656X.2013.794422.Epub
Kabul tarihi: 23,10,2012 Ozturk M.B., Gonullu E., Oreroglu A.R., Uscetin I., Basat S.O., Akan I.M.,Triphalangeal Thumb with Polydactyly: An Alternative Surgical Method. J Hand Microsurg.
2012 Aycicek Cardak N.G., Taylan Filinte G., Gonullu M.E., Akoz T., Thigh augmentation with calf prothesis: A case report. Eur J Plast Surg. 35:561-563

9-10 Ocak 2016 EPCD 20. Ulusal Kongresi (İstanbul)
21-24 Mayıs 2015 TPRECD I.Yüz Estetiği ve VIII . Rinoplasti Kursu (İstanbul)
15 Haziran 2012 TPRECD Mentor Meme Cerrahisi Kursu-I (İstanbul)
10-12 Mayıs 2012 V. Rinoplasti Kursu (Ankara)
31 Ekim – 4 Kasım 2012 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Antalya)
14-21 Nisan 2012 V. Plastik Cerrahi Okulu (Antalya)
13 Nisan 2012 İmplant İle Meme Onarımı (İstanbul)
14-18 Eylül 2011 33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (İzmir)
26-27 Aralık 2009 EPCD Kış Toplantısı (İstanbul)
17-21 Ekim 2009 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Adana)
21 Kasım 2009 Klinik Araştırma Eğitim Programı (İstanbul)

Kabul tarihi: 20,08,2012 Temiz G., Gönüllü M.E., Taylan Filinte G., Özek C., Tiftikçioğlu Y., Karaca M., Uyluk proksimaline yerleşen komplike doku defektleri için farklı rekonstrüksiyon seçenekleri. Göztepe Tıp Dergisi.
Kabul tarihi: 07.2012 Gönüllü M.E., Taylan Filinte G.,Ayçiçek Çardak N.G., Eker Uluçay G., Aköz T., A child with lip synechia and polydactyly; Ellis-Van Creveld Syndrome: Case report. Türk Palstik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.
2011 Küçük Ş., Taylan Filinte G., Bilgiç M.İ., Gönüllü M.E., Aköz T., Makrodistrofi lipomatosa: Olgu sunumu. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi. 6(1):23-25
2011 Karaca M., Akan M., Gönüllü M.E., Kaçmaz C. Aköz T., Kıkırdak aşındırmada basit, etkili ve yeni bir yöntem. Türk Palstik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 19(2):101-102
2010 Taylan Filinte G., Akan M., Deniz F., Gönüllü M.E.,Aköz T., Gluteal enjeksiyonlar; düşündüğümüz kadar masum mu: Olgu sunumu. J Kartal. 21(2):89-93

2012 Mehmet Ersin Gönüllü, Gaye Taylan Filinte, Tufan Hiçdönmez, Mithat Akan. Kraniyosinostoz Cerrahisinde Başarılı Sonuçlar İçin İpuçları. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
2012 Gökhan Temiz, Mehmet Ersin Gönüllü, Gaye Taylan, Nujen Gülçin Ayçiçek, Hakan Demirel. İnguinal bölgedeki komplike doku defektlerinde farklı rekonstrüksiyon seçenekleri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
2012 Mehmet Ersin Gönüllü, Gülçin Nujen Ayçiçek, Gaye Taylan, Emre Güvercin, Çağrı Çakmakoğlu. Pediatrik yaş grubu mandibula kondil fraktürlerinde açık ve kapalı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
2011 Nujen Gülçin Ayçiçek Çardak, Gaye Taylan Filinte, Mehmet Ersin Gönüllü, Mithat Akan, Tayfun Aköz. Pediatrik mandibula kırıklarındaki ikilem; metalik plak mı? Eriyebilen plak mı?. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı
2011 Mehmet Ersin Gönüllü, Nujen Gülçin Ayçiçek Çardak, Şener Küçük, Tayfun Aköz. İntraorbital yabancı cisimlere yaklaşım: Teşhis, tedavi ve sonrası. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı

Hakkında/Diğer

E-Posta : mehmetersin.gonullu@esteticium.com
Yabancı Diller : İngilizce, Arapça