Psikoloji; insan yaşamıyla var olmuş, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır. Temel varsayımlarından biri, her insanın benzersiz, ‘unique’ olduğudur.

Beden-Psikoloji ilişkisi
İnsan duygu-davranış-iletişim bütünüdür ve yaşamı boyunca duygularını tanımak, anlamlandırmak ve ideal ‘ben’ine kavuşmak için çabalar. İdeal ben beden ve ruh sağlığının bütününden oluşur. Beden imajının olumsuz olması ruh sağlığını olumsuz etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Sürekli yetersizlik, değersizlik duygularıyla başa çıkılmaya çalışıldığında; depresyon,kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, yaşam sorunlarını çözememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Kişilerin kendi bedenlerini değiştirme arzuları bazı durumlarda yaşanılan ruhsal sıkıntıların bir yansıması olabilir. Böyle durumlarda kişiler bu sıkıntıları çözümü olarak bedenlerini ne kadar değiştirmeye çalışsalar da içsel bir huzur ve tatmin elde edemezler, psikolojik olarak mutsuzlukları devam eder ve bu mutsuzluklarına çözüm bulamamanın üzüntüsüyle depresyona sürüklenebilirler. Bunun yanında bedeninde memnun olmadığı bir bölgeyi değiştirmek isteyip de korku ve kaygılarını yenik düşerek buna cesaret edemeyen ve bedeninden mutsuz bir şekilde hayatına devam eden kişiler de çoğunluktadır. Psikolojik danışmanlık sürecinde, hayatı etkileyen davranışsal ve içsel sorunların kalıcı olarak çözülmesi, yaşam kalitesinin artırılması, olumsuz ruh hallerinin iyileştirilmesi ve kişinin kendisi ve dış dünyayla kurduğu iletişimde mutluluk, sevgi, neşe, şevkat, iç huzuru gibi olumlu duygularının sürekliliğinin sağlanması amaçlanır.

Bu danışmanlık çerçevesinde arzu eden misafirlerimiz estetik operasyon kararlarından önce ücretsiz psikolog hizmetimizden faydalanabilir, estetik operasyonlarla ilgili kaygı ve korkularını paylaşabilir, böylelikle uzman psikoloğumuz rehberliğinde negatif zihinsel algılarınızdan kurtulabilirsiniz.