SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada sağlık hizmetlerine yönelik teknolojilerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinde yeni tıbbi hizmetlerin ortaya çıkması, tedavi yöntemlerinde ilerlemeler ve global sağlık sektöründe ülkelerarası hasta sirkülasyonun artması sağlık turizminin giderek önem kazanmasını sağlamıştır. Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiş sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır.

Uluslararası hastalar tarafından Türkiye, sağlık hizmet potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Astra Sağlık, alanında zirvede olan yönetici kadrosu ve çalışanları ile 2015 yılında Türkiye’de estetik ve sağlık turizmi alanında çalışmalarına başlamıştır. İstanbul merkezli olarak çalışmalarını sürdüren Astra Sağlık, medikal, cerrahi ve diğer tüm estetik hizmetlerini VIP olarak sunmaktadır. Uluslararası ve ulusal platformda rakipleri arasında nitelik yönüyle fark yaratmayı hedefleyen ve yenilikçi çözümleriyle alanında öncü olma vizyonuyla yola çıkan Astra Sağlık, aynı bakış açısıyla estetik ve sağlık sektörünün her türlü hizmet alanını kaliteli ve uluslararası standartlarda VIP olarak sunabilmeyi misyon edinmiştir. Astra Sağlık, dünyanın tüm ülkelerinden gelebilecek misafirlerine kusursuz hizmet sunmanın öneminin bilincindedir.